ABONNEMENTSBETINGELSER

YOGA HUSETs 10 BUD

YOGA HUSETs medlemskab fungerer i effekt som et løbende klippekort. Du betaler en fast månedlig pris og får herefter ubegrænset adgang til hold som kan bookes via APP eller hjemmesiden under følgende betingelser:

  1. Prisen ved indmeldelse beregnes ift. hvor mange dage der er tilbage af måneden - du skal altså ikke betale for dage du IKKE har kunnet booke dig på hold. Fremadrettet opkræves fortløbende ved månedens start.

  2. Både medlemmer og deltagere på klippekort kan booke lige så mange hold du ønsker på en enkelt dag, og du kan frit tilrettelægge dine besøg så de passer i dit skema - ønsker du i en periode at gå ALL in giver UNLIMITED måske mere mening, og du kan frit opgradere uden indmeldelsesgebyr - skriv til info@yogahusetaalborg.dk.

  3. Din tilmelding er bindende 4 timer før holdets start – dvs. ønsker du at afmelde dig dit valgte hold, skal det ske senest 4 timer før holdstart. Hvis ikke du afmelder dig rettidigt ”mister” du dit klip, og vil automatisk blive trukket 50 kr.

  4. Du tilmelder dig hold via hjemmesiden eller app, og det er ikke muligt at ringe og booke sig på hold. 

  5. Et UNLIMITED medlemskab giver dig adgang til ubegrænsede antal klasser hver måned til en fast pris med løbende betaling. 

  6. Du har til enhver tid mulighed for at sætte dit medlemskab i YOGA HUSET på pause mod betaling af et engangsgebyr på kun 99kr; eller skriftligt at opsige dit medlemskab via info@yogahusetaalborg.dk med det gældende opsigelsesvarsel. Vælger du at sætte dit medlemskab i bero skal du ikke betale oprettelse, når du igen ønsker at genoptage dit medlemskab. Du kan selv sætte dit medlemskab i bero indtil flere gange i op til 3 uger, eller ved henvendelse til info@yogahusetaalborg.dk. Husk at angive start- og slutdatoen for din bero periode, og vær opmærksom på at et medlemskab ikke kan opsiges i beroperioden. Når den valgte periode ophører genoptages dit medlemskab automatisk; kontakt os derfor inden, hvis du ønsker at forhøre dig om mulighederne for forlængelse. Bemærk det er medlemmets eget ansvar at framelde eventuelle tilmeldte hold i perioden. Ved opsigelse fungerer medlemskabet resten af indeværende måned plus én måned, og kan frit benyttes. Oplys venligst dit navn, medlemsnummer og angiv gerne årsag til ophør; så vi kan drage erfaring og blive bedre. Vær opmærksom på, at du skal betale oprettelsesomkostninger igen, hvis du senere ønsker at genoptage dit medlemskab.

  7. Alle vores hold starter og slutter som angivet, og medmindre du har aftalt andet med din lærer, er døren lukket, når klassen starter og åbnes først igen, når timen slutter. Kommer du for sent, bedes du respektere de andre yogier på måtten og vente til der er en oplagt mulighed for at komme ind uden at forstyrre. Vi anbefaler, at du ankommer minimum 10 minutter før klassens start, og kan ikke garantere du bliver krydset af, hvis du kommer efter klassens start.

  8. Værdigenstande, mobiltelefoner, tøj, tasker og telefoner skal ikke medbringes i salene/loungeområderne. YOGA HUSET stiller aflåste skabe til rådighed i omklædningen som en del af vores service. YOGA HUSET er ikke ansvarlige for mistede/ødelagte genstande.

  9. Du deltager i yoga på eget ansvar, så husk at informere din lærer inden klassens start, hvis du har skader, er gravid eller har andre forhold der kræver særlig opmærksomhed.

  10. Du kan tidligst booke dig 7 dage frem i tiden på samtlige medlemskaber.

Force majeure

YOGA HUSET Aalborg kan ikke gøres aftale- eller erstatningsansvarlig, når der optræder en begivenhed (force majeure),

som er uden for YOGA HUSETs kontrol.


Det er tilfældet ved bl.a. krig, trussel om krig, naturkatastrofe, atomkatastrofe, oprør, uroligheder, terroraktiviteter,

trussel om terror, ugunstige vejrforhold, brand, importforbud, sundhedskriser, epidemier og lignende

sygdomsudbrud, karantæner, påbudte Sognenedlukninger og isolationer påberåbt

af nationale myndigheder.