top of page

Vi har som samfund brug for nye ”Body and Mind” fællesskaber

Opdateret: 21. apr. 2022


Vi lever i en tid, hvor vi som mennesker længes efter fællesskaber og meningsfulde samtaler med hinanden. Nyt koncept i YOGA HUSET Aalborg vil dyrke fællesskabet og forsøge at bygge bro mellem yoga og gruppesamtaler.


Af: Marie Klein, indehaver af Kleins Psykoterapi og Familierådgivning

Siden 1980’erne har vestlige lande som USA og Danmark dyrket individet og individualismen. Væk med 60’erne og 70’ernes peace love and harmony, rundkredse, kollektiver og flower power. Og ind med spidse albuer, karriereræs og selviscenesættelse. Vi er blevet trænet til at fokusere på vores egne mål, drømme og ønsker, hvilket selvfølgelig har sine fordele. Men konsekvensen er også, at vi har mistet forbindelsen til hinanden og vores følelsesliv, og udfordringer holdes tæt ind til kroppen og er blevet vores egne. Følelser og udfordringer lukkes altså inde i individet. Måske kommer de ikke engang op til overfladen, men bliver holdt nede af os selv og samfundet, fordi der ikke lige er plads til dem: ”Åhh ikke det igen, det har jeg simpelthen ikke tid til at skulle bruge energi og kræfter på nu”. I dag ser vi derfor ensomhed og mentale udfordringer hos flere og flere mennesker i den vestlige verden. Det hænger blandt andet sammen med, at vi har færre og færre fællesskaber, hvor vi tager os tiden til at skabe (oprigtigt) nærvær med hinanden.


Sideløbende har en imponerende teknologisk udvikling – robotisering og digitalisering – fjernet nødvendigheden af fysisk arbejde og kontakt med andre. Vores hjerner er blevet hurtigere til at løse opgaver effektivt fra distancen. Men konsekvensen er også, at vi har mistet forbindelsen mellem vores hjerne og vores kropslige tilstedeværelse. Vi ser derfor bølger af fysiske-mentale skavanker i en tid, hvor vi godt ved, at fysisk og mental sundhed spiller sammen.

Vi lever altså i en tid, hvor vi som individer – måske mere end nogensinde før - har brug for at styrke fællesskabet og vores fysiske- og mentale tilstedeværelse med andre.


Nyt koncept vil dyrke fællesskabet og bygge bro mellem krop og sind

Et nyt ”Body and Mind” koncept har til formål at facilitere fysisk og mental udvikling i fællesskab. ”Body and Mind” er for nysgerrige kvinder og mænd, som oplever at yoga sætter gang i nogle interessante mentale processer, og som ønsker et rum for refleksion og eftertanke sammen med andre. Vi lytter, inspirerer og støtter hinanden i hver vores udviklingsproces, og i at blive klogere på os selv, hinanden, og hvad det vil sige at være menneske i dag. Her er der mulighed for at lukke andre ind i vores tanker og følelser, og mulighed for at lytte til hinanden, hvorigennem vi sammen kan opleve flere nuancer af livet med andre.


Vi er fælles om kropslige og mentale følelser

Det kan godt være, at vi hver især oplever, at vores følelsesliv er vores eget. Men følelser er i sig selv universelle, og vi er derfor tættere forbundne, end vi ofte går og tror. Alle følelser er lige vigtige for os mennesker. De fortæller os noget vigtigt på hver deres måde, og de hjælper os til at få vores behov opfyldt. Derfor er det vigtig, at vi som mennesker kan spille på hele ”følelsesklaveret”.

”Body and Mind” konceptet vil tage dig igennem en følelsesmæssig og kropslig rejse, hvor vi i et forløb á seks sessioner dykker ned i yogaen og fem grundlæggende følelser:


  • Sindsro: en tilstand hvor man er rolig, behersket og uden bekymring, tvivl eller samvittighedskvaler.

  • Vrede: en stærk sindsbevægelse som følger af krænkelse, forurettelse eller ondskab.

  • Sorg: en dyb vedvarende og smertelig følelse af tab, ulykke eller svær modgang.

  • Frygt: en stærk ubehagelig følelse fremkaldt af en forestilling om nogen eller noget farligt eller truende.

  • Begejstring og flow: en følelse af stærk og ivrig glæde, interesse eller tilslutning og selvforglemmelse med en intens følelse af mening, tilfredshed og styrke.


I den sidste session opsamler vi i fællesskab og taler om, hvordan vi kan rumme mangfoldigheden af vidt forskellige følelser.


Ved at fordybe os i disse følelser i fællesskab lærer vi os selv og hinanden bedre at kende, og hvad det vil sige at være en del af et fysisk og mentalt fællesskab. Vi oplever forbundenhed og samhørighed sammen med andre, som medfører, at der tilføjes noget ekstra, et andet lag og noget, som vi ikke kan opleve på egen hånd. Nogen vil erfare, at det indre liv bliver mere virkeligt og følelserne vil udfolde sig mere og få flere nuancer. Forhåbentlig vil det at dele og lytte til hinanden, få os i kontakt med hinanden, og vi vil få positive oplevelser med at dele det indre liv med hinanden. Det vil gøre os i stand til at række mere ud efter andre, og dele livet på godt og ondt med dem, vi omgiver os med i vores liv.


”Body and Mind” løber fra den 5 maj til den 11 august 2022


Få mere information om ”Body and Mind” forløbet her:


Tilmeld dig smagsprøve-workshoppen her:

171 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Comentários


bottom of page